Gydebanker - Forside
  

Når der lige er udlagt grus, så er det sjovt at se forbipasserende fisk mod den lyse bund.

Her er det en bæklampret, som efter et foto forsvandt ned i det nye gydegrus.

  __Gydebanker - tips og inspiration__

  Velkommen til Henning Larsens hjemmeside ”gydebanker.dk”

Denne side skal ses som en hjælp og inspirationskilde til udlægning af gydegrus, samt at lave mindre vandløbsrestaureringer.
Jeg har forsøgt at samle en enkel og relevant information, suppleret med praktiske erfaringer med gydebanker og vandløbpleje/vedligeholdelse gennem 16 år som åmand ved Frederikshavn kommune, og som medlem af vandplejeudvalget i lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn.


 Alle billeder på denne hjemmeside er egne fotos, og alle omtalte projekter er fra vores lokale vandløb.
Jeg har valgt at bruge så store billeder som muligt for at få et lidt større nærvær til emnet, desuden er det rart at kunne se lidt detaljer.

Åmandskurserne ved Silkeborg ferskvandscenter, og restaureringskurserne af Danmarks sportsfiskerforbund, er altid afholdt på en yderst positiv og medrivende måde - hvilket har givet lyst og gnist til vandløbsarbejde i vore egne vandløb - tak for det.
__________________________________________________________________________________________________________


Signaelkrebs i Bangsbo å.


Under sidste grødekæring i Bangsbo å 2014, fik jeg et glimt af noget der svømmede mærkeligt. Ved nærmere eftersyn viste det sig at være en krebs.

Det lykkedes at håndfange den, og efter at have sendt billeder til Søren Berg ved DTU Aqua, kunne han desværre bekræfte hvad man kunne frygte, nemlig at det var den "invasive" art Signaelkrebs.

Ved åen med net og kamera.

Det var planen at forsøge at fange den uønskede art Båndgrundling, som lever i Elling å.

Det lykkedes ikke, forhåbentlig fordi den ikke findes der mere, men det er nok for optimistisk.

Imidlertid var der mange andre gode oplevelser.


Se med  Klik her

Vandstærene ved Elling å var i et forrygende humør d. 24-2-2014 så der var et vældigt kvidren og pippen.

Tidlig forår er en ret stille tid ved åen, men Isfuglen er allerede godt i gang med at grave redehuller i brinken. Her sidder den med sand på næbet, og tager et hvil under gravearbejdet.
Billede fra d. 16-3-2014

--------------------------------------------

Desværre desværre, så har odderen senere fundet hullet, og udgravet reden kort før æggene klæggede.


Se mere Klik her

Vandløbsprojekter 2013 i Bangsbo å.


Frederikshavn kommune havde i 2013 planlagt en række projekter, med det formål at fjerne spærringer samt udlægge et antal gydebanker. Da undertegnet fik opgaven med udførelsen af projekterne, så er de medtaget her ifølge aftale med miljøkontoret.
I forbindelse med opgavernes udførelse blev der lavet en privat foto mappe, således at dele af opgaverne kunne følges på afstand.

 Det havde også den fordel, at der fandtes nogle let tilgængelige billeder, til brug ved den efterfølgende afrapportering.

Der er undertekst på nogle af billederne i arbejdsmappen.


Se mappen klik her

Du kan nu redigere teksten / element

Isfuglen bekymre sig ikke så meget om hvad den lander på, bare det er praktisk.
Her er den netop landet med en af de sidste fisk til ungerne inden de forlader reden - og nu starter så en anden sæson, havørreder vender tilbage til åen. I november ser vi nogle af de første gydninger.
(d. 10-08-2015)

Nyt omløbsstryg i Bangsbo å.
I maj 2015 blev det nye omløbsstryg færdig, nu slipper ørrederne for at springe sig vej op via fisketrappen.


 Der er i november 2015 foretaget elfiskeri som viste et meget fint resultat, med forbehold for naturlige udsving.


Billeder fra projektet Klik her

Frederikshavn lystfiskerforening

afholdt d. 24 okt. 2015 det årlige elfiskeri efter moderfisk.

Det gik rigtig godt i år, og efter ca 2/3 del af den planlagte strækning var fangstmålet nået.
 Selv om opgaven tages ganske seriøst, så er det også på anden vis
meget underholdene at være med til, da der bliver råbt og pjattet en hel del undervejs.


Billeder fra elfiskerriet
Klik her

Studsbjerg dambrug blev nedlagt i maj 2016 hvilket gav en fin anledning til at overflyve området med drone.
Efterfølgende vil åen blive genslynget i nogenlunde samme forløb, som før da dambruget blev anlagt engang i 60`erne.

I Juni 2017 blev fisketrappen ved Åsted mølle nedlagt.
Det var dog ikke uden en del besvær, da omløbsstryget nødvendigvis måtte ligge lidt ind i en skråning, hvilket gav nogen udskridning, men det lykkedes - nu er der fri passage igen
.

Elfiskeri 2017 i Elling å, gik ikke helt så godt, måske fordi mange fisk allerede var trukket helt op til gydepladserne pga. den usædvanlig våde sommer.
Det blev desværre nødvendigt med en ekstra tur for at få fisk nok.
Filmet med drone, og med indsatte fotos fra fiskeriet.

Et stort flot projekt til 3,5 million.
Den 1 november 2018 var der indvielse af en 525 meter lang vandløbsstrækning - der hvor det tidligere Sæby dambrug lå.
Hermed er der igen helt fri passage i området.
 
Panel title

© 2023 gydebanker

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.23469114303589sekunder